Lediga jobb
tidningenkarriär.se.se

 

Sektionschefer till rättsavdelningen

Vill du leda medarbetare och utveckla verksamheten på rättsavdelningen i ett uppdrag som bidrar till samhällsnytta? Som chef i första linjen har du en viktig roll i vår förändringsresa. Du är en kommunikativ ledare som är öppen för nytänkande och visar tillit till medarbetarnas förmågor.

Om jobbet

Arbetet som sektionschef innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar, driver och följer upp arbetet på sektionen så att det bedrivs effektivt och kvalitetssäkert mot verksamhetsmålen. Du uppmuntrar till samarbete och nytänkande samt skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap som leder till resultat, utveckling och en god arbetsmiljö. Du bidrar och medverkar i Skatteverkets och avdelningens utvecklingsarbete.

Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar. Du ingår i enhetens ledningsgrupp, rapporterar till enhetschefen och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten. Du utvecklas som ledare och person genom omväxlande och utmanande arbetsuppgifter.

Rättsavdelningen på Skatteverket ansvarar för rättslig styrning och rättsligt stöd. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning med god rättslig kvalitet. Detta leder i sin tur till en rättssäker handläggning av privatpersoners och företags ärenden.

Rättsavdelningen är en virtuell organisation med ca 250 medarbetare utspridda på drygt 30 orter i landet. Det är därför viktigt att du kan och vill samarbeta under andra former än vid personliga möten. Vi söker nu en sektionschef till respektive sektion nedan.

Enhet 1 Sektion Behörig myndighet och verksjuridik. Verksjuristerna handlägger skadestånds- och klagomålsärenden, ärenden om dödförklaring, överprövar beslut enligt avgiftsförordningen och inskrivningsförordningen samt skriver yttranden till Justitiekanslern och Justitieombudsmannen. Även processföring i förvaltningsdomstol och allmän domstol i mål om dödförklaring respektive skadeståndsmål ingår i arbetsuppgifterna. Verksjuristerna ansvarar för Skatteverkets arbetsordning samt utför den juridiska granskningen, formella laglighetsfrågor av Skatteverkets föreskrifter och allmänna råd.

Skatteverket är behörig myndighet enligt skatteavtal i fråga om att ingå överenskommelser med andra länder för att undanröja dubbelbeskattning eller annan beskattning som skett i strid med ett skatteavtal (Mutual Agreement Procedures). Skatteverket är också behörig myndighet enligt skatteavtal vad gäller att ingå överenskommelser med andra länder om framtida prissättning vid internationella transaktioner mellan företag i ekonomisk intressegemenskap (Advance Pricing Agreements). I gruppens arbete ingår både att utreda ärenden och att förhandla med andra stater för att nå en, för Sverige, godtagbar överenskommelse i det enskilda fallet.

Enhet 2 Sektionen Skattetillägg och process samt Fastighetstaxering. Sektionen ansvarar dels för styrning och stöd inom områdena Skattetillägg och övriga sanktionsavgifter, Reglerna om efterbeskattning, Process, Skattebrott och Bouppteckning, dels för styrning och stöd inom Fastighetstaxering bland annat genom ett stort antal föreskrifter och allmänna råd. Gruppen ”Skattetillägg och process” arbetar mot i stort sett all verksamhet på Skatteverket vilket ger möjlighet till många kontakter inom såväl avdelningen som utanför Skatteverket. Fastighetstaxering är i första hand verksamt mot en annan avdelning inom Skatteverket men även mot externa intressenter såsom branschorganisationer, myndigheter, regeringskansliet m.m.

Enhet 3 Sektionen Internationell personbeskattning och pensioner. Sektionen består av två grupper. Gruppen som arbetar med internationell personbeskattning ansvarar för frågor som rör bl. a. internationell inkomstbeskattning för i Sverige och utomlands bosatta fysiska personer samt frågor som rör lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister med flera. Gruppen som arbetar med pensioner ansvarar bl.a. för beskattning av livförsäkringsföretag, beskattning av pensioner, arbetsgivarens avdrag för pensioner, särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastnings­skatt.

Enhet 4 Sektionen Moms övrigt. Sektionen är en av två sektioner med ansvar för mervärdesskattefrågor. Ansvaret för mervärdesskattelagen är redan i dag delat mellan två grupper och denna sektion kommer ha fokus på frågor om bland annat omsättning, beskattningsland, beskattningsunderlag, undantag från skatteplikt. Sektionens frågor har stort internationellt inslag och det förekommer många kontakter med regeringskansliet.

Om dig

För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.

I det här jobbet ska du:

  • vara initiativtagande, engagerad och utvecklingsinriktad
  • ha förmåga att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv
  • ha god samarbetsförmåga
  • vara stödjande och inspirerande.

Du ska även ha:

  • jurist- eller ekonomexamen alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som vi finner lämpligt för uppdraget
  • erfarenhet som chef, projektledare, samordnare eller motsvarande roll
  • mångårig erfarenhet inom något av sakområdena som vi söker sektionschefer till.

Det är önskvärt om du har relevant arbetslivserfarenhet inom domstol, departement eller myndighet.

Bra att veta

Anställningen är tillsvidare men uppdraget och förordnandet som sektionschef är tidsbegränsat.

Placeringsort beslutas efter överenskommelse.

På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vårt uppdrag och inriktning, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.

Välkommen med din ansökan!

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.

Kontaktpersoner

Eva Mårtensson

Enhetschef

010-5748859

 

Helen Hellsten

HR specialist

010-5744063

 

Göran Sundwall

Facklig kontaktperson SACO

010-5748829

 

Pablo Dias-Taguatinga

Facklig kontaktperson ST

010-5749138

 

Ansök senast 2019-02-21.

 

 

 Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 7 februari

Kategorier : Chef & Ledning Ekonomi & Finans Juridik


Senaste jobben från Skatteverket

Sektionschefer till rättsavdelningen

Arbetet som sektionschef innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar, driver och följer upp arbetet på sektionen så...
Skatteverket, Stockholm, 7 februari

Läs mer !
Alla jobb hos Skatteverket

Liknande jobb Sektionschefer till rättsavdelningen

Sektionschefer till rättsavdelningen

Arbetet som sektionschef innebär att du utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar, driver och följer upp arbetet på sektionen så...
Skatteverket, Stockholm, 7 februari

Läs mer !